Türk Tarih Kurumu Adına yapılan Çankırıkapı Hafriyatı

TitleTürk Tarih Kurumu Adına yapılan Çankırıkapı Hafriyatı
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1941
AuthorsDolunay N
JournalBelleten, 5 (XIX)
KeywordsAnkara, baths