Biblio

Found 3 results
Filters: Keyword is mosque  [Clear All Filters]
2006
[392] Akçıl Ç, Özer C.  2006.  Murâdiye Külliyesi, Edirne’de XV. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen külliye. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi. 31